Generated with Avocode. +48 575 570 990
~ Silamar
KLAUZULA INFORMACYJNA
Polityka prywatności | Klauzula informacyjna | Regulamin newslettera

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikajacy z art. 13 ust. 1 oraz ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), pragniemy poinformować, iż:

 1. Administartorem Pani/Pana danych osobowych przekazywanych nam w szczególności zarówno w treści wiadomości e-mail, jak i w formularzu kontaktowym, w formie papierowej, bądź ustnej jest SILAMAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Mielżyńskiego 18/8, 61-725  Poznań, KRS: 0000874127, NIP: 7812004084, REGON: 38502925800000, tel. +48 575 570 990, e-mail: biuro@silamar.pl, https://silamar.pl/ zwana dalej „Administratorem”. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania podanych Pani/Pana danych osobowych m.in. tj. imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail. Ponadto może automatycznie zbierać dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika w naszym serwisie (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają, typ systemu operacyjnego itp.).
 3. Pani/Pana dane osobowe są w szczególności zbierane bezpośrednio w momencie podania ich nam przez Panią/Pana, kiedy wypełnia Pani/Pan formularz kontaktowy, wyrażając zgodę na otrzymywanie na podany adres mailowy ofert handlowych drogą elektroniczną, w tym także w formie newslettera, wyrażając zgodę na kontakt poprzez telefon oraz e-mail lub w momencie korzystania z serwisu pod adresem https://silamar.pl/.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane celu, w jakim zostały nam przesłane, tj. w celu realizacji umowy, przygotowania oferty itp. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt b RODO), w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz realizacji innych, prawnie uzasadnionych interesów Administratora (tj. dochodzenie i obrona przed roszczeniami, marketing produktów własnych znajdujących się w ofercie Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt f RODO), jak i w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość oraz archiwizacji korespondencji, w celach marketingowych za Pani/Pan zgodą wyrażoną zgodnie z art. art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W przypadku, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak może uniemożliwić realizację celu, w jakim zostały nam przekazane.
 6. Dane osobowe, uzyskane na podstawie Pani/Pana zgody, przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia, nie dłużej niż 20 lat. W odniesieniu do pozostałych celów, w tym opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu, w każdym przypadku nie dłużej niż 5 lat, chyba że zaistnieje konieczność przechowywania danych dłużej, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa lub będzie to konieczne do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń (np. do chwili przedawnienia roszczeń). Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Panią/Pana zgody oraz dane związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza obowiązujące przepisy RODO.
 9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, tj. firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, prowadzenia strony internetowej, realizacji wysyłki informacji handlowych, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe) oraz badań rynku, call center.
 10. Jeśli w ramach przetwarzania Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do odbiorców w krajach trzecich (poza EOG), takie przekazywanie danych może odbywać się na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony podjętej przez Komisję Europejską lub na podstawie standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej albo na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody.
 11. Podane przez Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w naszym serwisie pod adresem https://silamar.pl/ można odnaleźć w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem https://silamar.pl/polityka-prywatnosci (link).
 13. Serwis internetowy jakiego dotyczy niniejszy dokument dostępny jest pod adresami silamar-niechorze.pl oraz silamar.pl. W każdym przypadku w którym dokument odwołuje się do dowolnej z wymienionych domen, odniesienie to traktować należy jako odniesienie do tego samego serwisu.
~ Kontakt
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszym biurem sprzedaży.
Adres siedziby

ul. Seweryna Mielżyńskiego 18/8,
61-725 Poznań

Adres inwestycji

ul. Parkowa 3,
72-350 Niechorze

Specjalista ds. Sprzedaży

Marta Kromolicka
Tel. +48 575 570 990
sprzedaz@silamar-niechorze.pl

Napisz do nas

  * Dane konieczne do podania w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, przy czym spośród danych: numer telefonu i adres e-mail wystarczy podanie tylko jednej z tych danych wraz z zaznaczeniem odpowiedniej zgody. Pierwsza z powyższych zgód jest konieczna w celu umożliwienia kontaktu i przedstawienia oferty, niezależnie od tego, czy podali Państwo numer telefonu czy adres e-mail.
  1Podmiotami współpracującymi są podmioty, które zawarły z SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j. umowę związaną ze świadczonymi przez SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j. usługami, wg listy prowadzonej przez SILAMAR Sp. z o.o. Sp. j.